2
από Ρήγας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Λεξικό
3
από Βαγιανός Ιωάννης..
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Λεξικό
5
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Λεξικό
6
από Roget S. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Λεξικό