1
από Μπάτρα Παρασκευή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Κιαρτζής Σπ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Μπόγλου Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
4
από ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Γιακουμάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Λυγούρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Σαφιγιάννη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
8
από ΧΟΣΑΙΝ ΣΙΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
9
από Ξυπτεράς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
11
από Helms Dirk
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
12
από Platthaus L.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή