1
από Γιακουμάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
από Carassa Francesco
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Fiorio G., Gorini I., Meo A.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Morati L., Rajmondi E.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο