1
από Σκούρα Ευτυχία Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ηγουμενίτσα...

Διπλωματική Εργασία
3
από Ανδρέου Ι., Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ηγουμενίτσα...
Το πλήρες κείμενο
Οι χάρτες της μελέτης
Οι φωτογραφίες της μελέτης

Μελέτη
4
από Προφυλλίδης Β., Κιόχου Α., Δημητρίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ηγουμενίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κιόχου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ηγουμενίτσα...

Διπλωματική Εργασία
6
από Προφυλλίδης Β., Κιόχου Α., Δημητρίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ηγουμενίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ηγουμενίτσα...

Βιβλίο
9
από Λέγκας Ν., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Ηγουμενίτσα...

Μελέτη
12
από Χατζηρουμπής Γ., Παπαφώτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ηγουμενίτσα...

Διπλωματική Εργασία
13
...Ηγουμενίτσα...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Ηγουμενίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Ηγουμενίτσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Ηγουμενίτσα 1919-1912...

Μηχανικός