1
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
...Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1908...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
...Ηλεκτρολόγος Μηχανικός...

Μηχανικός
3
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
...Ηλεκτρολόγος Μηχανικός...
Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου

Μηχανικός