2
από Megill K.A., Schantz H.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Ηλεκτρονικά συστήματα αρχειοθέτησης...

Βιβλίο
3
από Πέτρογλου Δ., Σγουροπούλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ηλεκτρονικά συστήματα αρχειοθέτησης...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γιαννακοπούλου Βασιλεία
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ηλεκτρονικά συστήματα αρχειοθέτησης...

Διπλωματική Εργασία