3
από Κόντος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Ηλεκτρονική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Ηλεκτρονική...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
8
από Ζουμπούλης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Ηλεκτρονική...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
9
από Πώποτας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Ηλεκτρονική...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση ημερίδας