1
από Ζυγούρης Νικόλαος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Ιωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
3
από Βρεττάκου Γιώτα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Ημερίδα
8
από Οικονόμου Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Κουντζέρης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας