1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Έκθεση-Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Έκθεση-Μελέτη
6
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Βιβλίο
7
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...

Βιβλίο
11
από Ζανόν Φλάβιο
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ηράκλειο (Νομός Ηρακλείου)...
Τα περιεχόμενα της έκθεσης
Το πλήρες κείμενο

Έκθεση-Μελέτη