1
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ηράκλεια:Νομός Σερρών...

Βιβλίο
2
...Ηράκλεια:Νομός Σερρών...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παπαβασιλείου Σ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1906
...Νήσος Ηρακλειά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Ηρακλεία 1911-1912...

Μηχανικός