1
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου
Θέματα: '; ...Η Δημοτική Αγορά του Αγίου Νικολάου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Ποσειδώνος, (Πειραιάς)
Θέματα: '; ...Η Δημοτική Αγορά...

Κτίριο