1
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Διός και Ρόδων
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σαμούχος Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Ανεμώνης
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Δραγούμης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Γεωργαλάς Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Σχίνων και Έλλης
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Φραγκίδης Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Γιασεμιών
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Α. Αποστολίδη
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Κυριαζίδης Μ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Καστρίου
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Μπρούμης Σπύρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Αγράμπελης
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Κασσάνδρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μαργαρίτας και Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονες: Σαρλής Π., Περικλέους Ι.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θαλείας
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Εγκλάου Γουσταύος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονες: Κωνσταντινίδης Γ., Μεγαρέα Γ.
Διεύθυνση: Αγία Μαρίνα, Εκάλη, Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Βενιέρης Ι.
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Θαλείας Ο.Τ. 55
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Χανιώτης Χρήστος
Διεύθυνση: Εκάλη, Οδός Καστρίου
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Ποτηριάδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Φασιδέρη
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Νοταράς
Διεύθυνση: Εκάλη, Καστρίου
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Ζουμπουλίδης Νίκος
Διεύθυνση: Εκάλη, Πλατεία Κέννεντυ
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο