2
από Μουρμούρη Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)....
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Περδίος Σταμάτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)....
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Αναστασίου Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κιντής Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Νικολάου Πόπη
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Τσετσέκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παπανικολάου Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Στράτος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Χασσίδ Ιωσήφ
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Δραγασάκης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Παναγιωτάτος Ευάγγελος Σπ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)....
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Στάθης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)....
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
20
από Παυλιδέλης Πέτρος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1981 : Αθήνα)....
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου