2
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
5
Αρχιτέκτονας: Παπούλιας Χρήστος
Διεύθυνση: Θησείο
...Θέατρα...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φρυνίχου 14
...Θέατρα...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Α.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Στεφ. Δέλτα
...Θέατρα...

Κτίριο
9
από Λαζαρίδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Θέατρα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
12
από Muzalewski K.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
13
από Dyzewski J.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
14
από Kabaoglu Cengiz
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
18
από Βασιλειάδης Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
19
από Χωραφά Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Θέατρα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου