1
από Λουκίσσας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
2
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Δερβένης Δημήτριος...
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
4
από Αντωνόπουλος Χ....
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
5
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κραντονέλλης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
7
από Τσαλίκη Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μακρής Δ., Παπαπαύλου-Ιωακειμίδου Στέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
9
από Γκέσκου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας
10
από Γιαμάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) Πρακτικά...

Εισήγηση ημερίδας