3
από Μουντανέα Κυριακή, Ραφτοπούλου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Θεσμικό Πλαίσιο...

Εισήγηση ημερίδας
7
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

Μελέτη
8
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

Μελέτη
9
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πόρισμα της ομάδας Εργασίας

Μελέτη
10
από Αλληλόμης Πέτρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
11
από Χλύκας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
από Μεσοχωρίτης Ορέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Θεσμικό Πλαίσιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας