1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Θεσσαλία...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
2
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Θεσσαλία...

Βιβλίο
3
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Θεσσαλία...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Θεσσαλία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
6
από Ευθυμίου Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπάτσιλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Βουβούση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου