1
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Θεσσαλία...

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Βιβλίο
3
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Φυλλάδιο
4
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Φυλλάδιο
5
από Μαρκινός Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Νέου Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Θεσσαλία...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
12
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...

Βιβλίο
15
από Γκούμας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
17
από Μπέλεσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
20
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Θεσσαλία...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα