1
από Πανάγου Βασιλική, Κανδήλα Ιουλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Θεσσαλία...

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Βιβλίο
3
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Φυλλάδιο
4
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Σεισμολογία-Θεσσαλία...

Φυλλάδιο
5
από Μαρκινός Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Νέου Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
11
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Θεσσαλία...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
13
από Μπέλεσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
16
από Γκούμας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
18
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θεσσαλία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Περιβάλλον-Θεσσαλία...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Περιβάλλον-Θεσσαλία...

Οπτικός δίσκος