2
από Αστερής Παναγιώτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Θεωρία Πλαστικότητας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Παπαναστασίου Π., Βαρδουλάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Θεωρία Πλαστικότητας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Καβουνίδης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Θεωρία Πλαστικότητας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Αρμενίνη Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Θεωρία Πλαστικότητας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού