1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Θράκη...

Φυλλάδιο
2
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Θράκη...

Βιβλίο
5
από Γκόγκας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Θράκη...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
από Τσαμουργιάννης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Θράκη...

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Θράκη...
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Θράκη...
Το πλήρες κείμενο

16
από Μαρίνος Π., Ξειδάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Θράκη...

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Θράκη...

Διδακτορική Διατριβή