1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών...

Βιβλίο
2
...ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών...

Βιβλίο
4
...ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών...

Βιβλίο
5
από Μάργαρης Βασίλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών...

Βιβλίο
6
...ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών...

Βιβλίο