1
από Ruggeri A.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:Οικονομία-Ιαπωνία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ιαπωνία...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ιαπωνία...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

5
από Nakamura Hikaru
Στοιχεία έκδοσης: 2009
... και στην Ιαπωνία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ιαπωνία...
Το πλήρες κείμενο

9
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ιαπωνία...
Το πλήρες κείμενο

11
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ιαπωνία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

12
από Freeman Michael
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Ιαπωνία...

Βιβλίο
13
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ιαπωνία...
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Ιαπωνία...

Βιβλίο
15
από Fukukawa Yuichi
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ιαπωνία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της συνάντησης

Εισήγηση ημερίδας
18
από Black A.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονική-Ιαπωνία...

Βιβλίο
19
από Αναστασόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Κόμπε (Ιαπωνία)...
Το πλήρες κείμενο

20
από Φιντικάκης Νίκος Ορ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Nagano (Ιαπωνία)...

Εισήγηση συμποσίου