1
από Belli Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ιασός (Τουρκία)...
Η περίληψη της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Parapetti R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ιασός (Τουρκία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Masturzo Nicolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ιασός (Τουρκία)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου