1
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ιδιωτικά Εργα...

2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ιδιωτικά Εργα...

3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Ιδιωτικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

4
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Ιδιωτικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Ιδιωτικά Εργα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού