1
από Douglas M., KNAEBEL KENT, SIRCAR SHI.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική...

Βιβλίο