1
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
2
από Μπίρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
3
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
6
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
12
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Μηχανολόγος
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
16
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
17
Αρχιτέκτονας
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
19
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός