1
Μηχανολόγος
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
3
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
4
Αρχιτέκτονας
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
6
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
8
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
9
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
10
Μηχανικός
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
11
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
12
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
13
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
14
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
15
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
16
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
17
Αρχιτέκτονας
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
18
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός
19
Αρχιτέκτονας
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...
Το αρχικό σχέδιο του Καυταντζόγλου για το Πολυτεχνείο
Το τελικό σχέδιο του Καυταντζόγλου για το Πολυτεχνείο

Μηχανικός
20
...Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου...

Μηχανικός