4
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Αρχιτεκτονικη-Ιταλια...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Βενετία (Ιταλία)...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ιταλία...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ιταλία...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ρώμη (Ιταλία)...

Βιβλίο
9
...Βενετία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
11
από Medici (De) Stefania, Senia Carla
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σικελία (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
12
από Cantone Fernanda, Murgana Gabriella
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Μεσσίνα (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
13
...Αμπρούτσο (Ιταλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
15
από Βάσσος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ιταλία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ιταλία...

Βιβλίο