1
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΚΑΝΕΠΕ...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΚΑΝΕΠΕ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Δρίτσος Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΚΑΝΕΠΕ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας