Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Κτίρια 424 Αντισεισμική Μηχανική 220 Βλάβες 207 Αντισεισμική Ενίσχυση 201 Οικοδομική 157 Αντισεισμικές κατασκευές:Κτίρια 135 Δομικά υλικά 96 περισσότερα ...
1
από Κωνσταντίνου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου