1
από Lamei Saleh
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κάϊρο:Αίγυπτος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Κάϊρο:Αίγυπτος...

Βιβλίο
3
από Donadoni S.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Κάϊρο:Αίγυπτος...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1906
...Κάιρο (Αίγυπτος)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Iron Works" Κάϊρο, Αίγυπτος Μηχανικός 1905-1908...

Μηχανικός