1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Καισαριανή (Αθήνα)...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Καισαριανή (Αθήνα)...

Συνέδριο
3
...Καισαριανή (Αθήνα)...

Φυλλάδιο