4
από Σκιά - Πανοπούλου Χαρίκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...

Βιβλίο
10
από Γκαζέτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...

Βιβλίο
11
από Πρωτονοτάριος Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
13
από Πεχλιβανίδου-Λιακατά Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
...Καλαμάτα (Νομός Μεσσηνίας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου