2
από Παπαζήσης Τρ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικάλων)...

Βιβλίο
3
από Ζώη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικάλων)...

Βιβλίο
4
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικάλων)...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Ρούκας Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Γεωργόπουλος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1933
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Μάτσας Αντ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
9
από Κατσουλίδης Σπ.
Στοιχεία έκδοσης: 1931
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κατσουλίδης Σπύρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1928
...Καλαμπάκα (Νομός Τρικαλών)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Καλαμπάκα 1919-1921...

Μηχανικός