1
από Βαλιάσης Θωμάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
2
από Broughton P., Ndumbaro Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
3
από Bigi D.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
4
από ΜΕΤΑΞΑΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
5
από Chaplin F., Calderbank G.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
6
από Αρμενάκας Αντώνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Βιβλίο
8
από Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Καλώδια:Θεωρία κατασκευών...

Διδακτορική Διατριβή