3
από Ζωβοϊλη Αθανασία, Χαλκιάς Ευάγγελος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Καρπενήσι...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Καρπενήσι:Νομός Ευρυτανίας...

Βιβλίο