3
από Χουντάλας Θ., Παπαγιαννάκης Ρ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Κατανάλωση Καυσίμων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κατσιγιαννάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Κατανάλωση Καυσίμων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Παπαδόπουλος Ραφαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Κατανάλωση Καυσίμων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Δελής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Κατανάλωση Καυσίμων...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου