1
από Τσώλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
5
από Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Γιακουμάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Καρνάβας Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Παυλίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Κατεργασία Μαρμάρου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου