1
από Adamson B., Semeonova A. V.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εργατική κατοικία:Αρχιτεκτονική...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Lundstroem Eric
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική...

Διεθνείς οργανισμοί