1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
2
από Hess A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
3
από Riera Ojeda Oscar
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
4
από Frampton Kenneth, Larkin D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
5
από McAlester V., McAlester L.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
6
από Katz P.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική-ΗΠΑ...

Βιβλίο
7
από Heinz Thomas A.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
8
από Wagner Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική-ΗΠΑ...

Βιβλίο
9
από Wright G.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
10
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Κατοικία:Αρχιτεκτονική ΗΠΑ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1948
Θέματα: '; ...Αστική κατοικία:Αρχιτεκτονική-ΗΠΑ...

Βιβλίο