1
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Ευριπίδου 11
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σούνιο
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισσιά, Γούναρη και Λέσβου 15
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών - Σουνίου, 47ο χιλιόμετρο
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Νιόβης 22 Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σχοινιάς
...Κατοικίες...

Κτίριο