1
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Αποστολίδης Μ.
Διεύθυνση: Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 3
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Καβούρι
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ζερβού 13
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
...Κατοικίες...

Κτίριο