1
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Διός και Ρόδων
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Πευκών
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Δεκελείας και Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Πάρνηθος
...Κατοικίες...

Κτίριο