1
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Εκάλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο