1
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αριστείδου και Κλειτομάχου
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ελευσίνα
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
...Κατοικίες...

Κτίριο