1
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Βάρη
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλλήνη
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)
...Κατοικίες...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Ζουμπουλίδης Νικόλαος, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης
...Κατοικίες...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
...Κατοικίες...

Κτίριο