1
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Παύλου
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Φλετορίδης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Καλαμίτση Ντίνα
Διεύθυνση: Πεύκη-Λυκόβρυση
...Κατοικίες...

Κτίριο