1
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Σταμάτα
...Κατοικίες...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
4
...Κατοικίες...

Κτίριο