1
Αρχιτέκτονας: Χαμηλοθώρης Ν.
Διεύθυνση: Νέα Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Φιλοθέη
...Κατοικίες...

Κτίριο