1
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Φλετορίδης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ρωμανός Αριστείδης
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Κατοικίες...

Κτίριο